CBRN Respons Eenheid

Partners

CBRN Respons Eenheid

Bij nationale CBRN-incidenten heeft Defensie de CBRN Respons Eenheid (CBRN RE) 24/7 gereed staan. Deze eenheid ondersteunt de civiele hulpdiensten en instanties over de te nemen maatregelen bij een incident of (dreiging van een) aanslag met CBRN-middelen.