Robotica

Robotica voor veiligheid: hulpverlening via de afstandsbediening

Robots zijn bezig aan een opmars in het veiligheidsdomein. En met reden: ze kunnen op plaatsen komen die voor mensen te gevaarlijk zijn om te betreden. Een niet onbelangrijk argument vanuit het oogpunt van veilig optreden bij ramp- en crisisomstandigheden. Robottoepassingen voor veiligheidstaken zijn daarom een speerpunt op eRIC 2022. 

De robot als sensor

Robots bewijzen al jaren hun diensten als remote tools voor militaire en civiele veiligheidsoperaties. Met camera’s en sensoren uitgeruste robotica kan een essentiële rol spelen bij de beeld-, oordeels- en besluitvorming in ramp- en crisissituaties.

Ook als ‘handen op afstand’ kan robotica nuttig werk doen in gevaarlijke omstandigheden waarin hulpverleners zich liever niet wagen. Zo behoren robots tot het standaard instrumentarium van organisaties als de Explosieven Opruimingsdienst Defensie en het CBRN responsteam van de krijgsmacht. Ook binnen de brandweer loopt momenteel experimenteel onderzoek naar de mogelijkheden van robots voor inzet bij risicovolle incidenten, zoals het blussen of koelen van brandende tanks waarbij explosie dreigt of brandbestrijding in verkeerstunnels en besloten parkeergarages. Een robotexpert sprak eens de woorden: ‘Don’t send a man to do a machine’s job’. Techniek is vervangbaar, een mensenleven niet.

Uitdagingen en behoeften

Risico’s veranderen, incidenten worden complexer en de gevaren en operationele uitdagingen voor hulpverleners nemen toe. Hoe kan robottechnologie bijdragen aan effectievere taakuitvoering en vermindering van risico’s voor het personeel bij de operationele inzet? Gelegenheid te over voor veiligheidsprofessionals om tijdens de beurs van gedachten te wisselen met robotgebruikers, ontwikkelaars en leveranciers en de mogelijkheden tijdens praktijkdemonstraties te ervaren.

-

Meer lezen over Robotica:

Multidisciplinaire demonstratie als ‘Tetrispuzzel’ // CBRN Responseenheid: Specialistische netwerkpartner voor veiligheid