SAXION: BEAST DRONE - FIREBOT - IFEX-DRONE

WOE 12:00 - 12:45

Demoterrein 1

Er komen drie verschillende demo's aan bod:

  • BEAST Drone
  • Firebot 
  • IFEX-Drone

BEAST Drone

Deze demo is bedoeld voor publiek en privaat beveiliging en hulpdiensten en beveiliging productontwikkelaars en leveranciers, en de gewone burger. 

Veiligheid is nog steeds een groeiend maatschappelijk probleem, o.a.  de steeds verfijndere aanpak van criminele activiteiten, zoals inbraak en brandincidenten in industriële terrein, bedreigingen, graffitispuiters bij Nederlandse Spoorwegen. De gevolgen van zo’n veiligheid incidenten zijn onder meer sociaal onrust, schade aan mensenlevens en eigendomen. De huidige beveilig en hulpdienst aanpak is arbeid intensief en “langzaam” ten opzichte van de snelheid dat het incident vereist om schade te voorkomen en verminderen. 

De nieuwe innovatieve oplossing bestaat uit de geintegreerde oplossing van het SensorWeb en Security App van Nimo Security (https://www.nimo-dronesecurity.com), het netwerk van multifunctioneel en modulair dockingstation voor drones van Nest-Fly Technologies (https://www.nest-fly.com) en de autonome en intelligente BEAST drones van THE BEAST consortium van het lectroraat Mechatronica van Saxion.
Het mobiele Sensor Web van Nimo Drone Securtiy is een Internet-of-Things (IoT) verbonden draadloos heimelijk sensor netwerk. Met een batterij gevoed werken deze beveiliging sensoren ruim een half jaar. Ze zijn daardoor snel te installeren en kunnen worden gebruikt om de tijdelijke verhoging van het beveiligingsniveau uit te voeren met techniek in plaats van extra beveiligers. De meldingen komen binnen op een SecurityApp op de Digital Assistant (PDA). Het innovatieve karakter van het SensorWeb ligt naast de heimelijkheid van de  techniek, ook met name in het feit dat het de security professional effectiever maakt doordat deze realtime robotische ogen en oren op de perimeter van het terrein krijgt. De melding kan ook direct naar de private en publiek melding kamers gedeeld als dat nodig is. Met een druk op de knop activeert hij dichtstbijzijnde docking station in het drone netwerk. Als er meerdere meldingen tegelijktijdig binnenkomen kan hij op deze wijze ook meerdere BEAST drones activeren en automatisch  naar de plekken van de verschillende incidenten laten vliegen. In het Security Dashboard worden alle SensorWeb meldingen en Drone vluchten gelogd.


Zonder activatie trigger is gestuurd naar dichtstbijzijnde docking station, , stijgt de getriggerd BEAST drone op en arriveert  op de plek van incident binnen 1 minuut. De BEAST drone verzamelt alle informatie vanaf het opstijging moment en deelt het met de meldkamer zodat de informatie direct gebruikt wordt door de privaat en/of publiek beveiliging diensten. De informatie kan gebruikt worden voor verificatie in de voorbereiding fase en effectieve beveiligingsaanpak tijdens de uitvoering fase. De BEAST drone is  volledig autonoom en intelligent. Het is voorzien o.a. met obstakel vrij padplanning en intelligent fail-safe capabiliteit. Zodra de missie compleet is, gaat de BEAST vliegen terug naar de docking station en landt precies om het laadplatform met behulp van de aanboard precies landing module.
De universele drone docking station van Nest-Fly Technologies bestaat onder andere uit een universeel laadplatform die er voor zorgt dat de drone altijd klaar staat voor de volgende missie. Het drone docking station is modulair en schaalbaar zodat die gebruikt kan worden met verschillende drone types. Hierbij maakt het niet uit hoe de drone op het paneel landt. Het systeem herkent hoe de drone op het laadpanneel staat. Ook herkent het laadsysteem welk type drone het is zonder een internetverbinding. Omdat elk gewicht wat wordt toegevoegd op een drone zorgt voor een minder efficiënte vlucht, wordt er bij het systeem van Nest-Fly Technologies zo min mogelijk toegevoegd aan de drone. Op dit moment hoeft u enkel twee contacten aan te sluiten op de drone. Daardoor is de drone geschikt om te landen op het laadsysteem. Hierdoor blijft de drone zo efficiënt en licht mogelijk.


Dit is een unieke oplossing met meerdere voordelen, zoals het sparen van tijd en geld, arbeidsintensiteit voor beveiligers verkleinen, voorkomen/verminderen van schade op eigendomen en het allerbelangrijkste: levens redden!!

de Beast

Firebot

Saxion Mechatronica heeft in samenwerking met 4 veiligheidsregio’s onderzoek gedaan naar het navigeren van blusrobots in brandende parkeergarages. Met twee thermische camera’s kan 3D stereo vision worden verkregen om op afstand een beeld te krijgen. Deze info kan in de toekomst worden gebruikt om veilig en autonoom een 3D kaart te genereren van de omgeving. 

Brandweerlieden lopen veel risico als ze onder tijdsdruk een onbekend gebouw moeten betreden om een ​​brand te onderzoeken of te blussen. Vallende muren, instortende plafonds of gewoon struikelen over puin dat onzichtbaar is door de rook, leiden tot vermijdbare verwondingen of zelfs slachtoffers. Het gebruik van onbemande voertuigen voor verkenning en brandbestrijding is daarom essentieel. Onderzoeksgroepen Mechatronica, Ambient Intelligence en Industrial Design van Saxion werken nauw samen met vier veiligheidsregio's, Universiteit Twente en het bedrijfsleven om nieuwe technologieën te ontwikkelen voor het onbemand verkennen van gevaarlijke constructies tijdens brand incidenten.

Maar hoe zit het met de brandweer zelf? Brandweerlieden werken vanuit hun gevoel, vanuit ervaring, vanuit intuïtie. Ze "zien" de brand en weten meteen hoe ze moeten handelen, merken op wat wel en niet gevaarlijk is en bepalen zelf hoe ver ze daarin willen (kunnen) gaan. Een robot op wielen moet het overnemen? Er is nogal wat weerstand onder professionals tegen de introductie van dit soort robottechnologie. In dit project gaan Saxion, De Brandweeracademie, het bedrijfsleven en vijf veiligheidsregio's onderzoeken waar die weerstand, dat gebrek aan vertrouwen vandaan komt en hoe daarop kan worden ingespeeld door middel van trainingen en (kleine) productaanpassingen.

Een blusrobot kan persoonlijk letsel en slachtoffers voorkomen, mits goed ingezet en vertrouwd door de mensen die ervan afhankelijk zijn. De ontwikkelde module bevordert het zicht en daarmee het inzicht om te besluiten om tot aanval over te gaan. De module bestaat uit twee thermische camera’s die op afstand worden omgezet tot 3D beeld en is inzetbaar op meerdere blusrobots. Vervolgonderzoek gaat de beelden automatische omzetten naar een 3D kaart van de omgeving met behulp van visuele odometrie algoritmes. De module is succesvol ingezet tijdens trainingen op vliegveld Twente in samenwerking met veiligheidsregio Twente.

Blusrobot

 

IFEX-Drone

Samen met IFEX Technologies heeft Saxion Lectoraat Mechatronica van Saxion University of Applied Sciences de eerste light gewicht (<25kg), betaalbaar en eenvoudig inzetbaar blusdrone ontwikkelt.  Tijdens de demo laten we de effectieve brandblussing functionaliteit van deze DRONE zien .

Deze demo is bedoeld voor hulpdiensten, hulpdienst materiaal en dienst leveranciers, en de gewone burger.

Brandongevallen veroorzaken vaak menselijke stachtoffers en verlies van eigendommen. Volgens brandexperts zijn de eerste twee minuten na het uitbreken van de brand van het grootste belang. Momenteel zijn de brandweerkorpsen landelijk zo georganiseerd dat ze binnen 10-15 minuten na melding op de plaats van het incident zijn. Echter, er verstrijken meer minuten tijdens situationele awareness na aankomst op de plaats van het incident, vanwege de omgevingsconditie en de plaats van het incident. Op plaatsen als appartementencomplexen, snelwegen en bossen is de situatie extra complex vanwege toegankelijkheidsproblemen.

De klassieke benadering om brand te blussen omvat het elimineren van een van de ingrediënten van de branddriehoek, namelijk zuurstof, brandstof en warmte. Vaak proberen brandblusmiddelen de warmte af te nemen met behulp van blusmiddelen, zoals water. Ze hebben echter veel water nodig om de temperatuur te verlagen en ze hebben middelen nodig om de grote hoeveelheid water te transporteren. Helaas wordt snel ingrijpen bemoeilijkt door de noodzaak van speciale apparatuur om de plaats van het incident te bereiken.

Om dit kritieke probleem aan te pakken, hebben IFEX-technologieën het op impulsen gebaseerde brandblusmechanisme uitgevonden. IFEX gebruikt een klein draagbaar apparaat dat zeer weinig brandblusmateriaal schiet met een zeer hoge kinetische energie die een groot oppervlak beslaat en doordringt tot de vuurbron om de hitte weg te nemen. Hierdoor kan brand snel en effectief worden geblust zonder dat er grote middelen nodig zijn (zowel blusmiddelen als middelen om het blusmateriaal te transporteren en af ​​te leveren).

Het IFEX-systeem is effectief, maar Niels Olde Heuvel (initiatiefnemer en mede-oprichter van IFEX-DRONE) heeft de ambitie om het effectiever en impactvoller te maken door synergie met de mogelijkheden die drones kunnen bieden, namelijk hun snelheid en onbeperkte werkruimte. De belangrijkste moto van IFEX-DRONE is: “RAPID INTERVENTION SAVES LIVES”.

Het ontwikkelt IFEX-DRONE heeft de onderstaande kenmerken:

  • Snel en licht van gewicht
  • Eenvoudig inzetbaar en schaalbaar
  • Zeer effectief en veilig
  • Betaalbaar en integreerbaar met bestaande processen

Blusdrone