Rondetafelsessies - ronde 2

WOE 14:30 - 15:15

VR plein

Scopic

VR-Surveillance // Politie training profileren

Scopic_Labs x Faconex

Round table gespreksleider: Erik Jan Bijvank 

Sprekers en demo begeleiders:

Stefan Fernhout // Train the Trainer Coach (Faconex)

Justin Karten // VR Producer (Scopic_Labs)

 

Bewust zijn van je mentale modellen en onbewuste vooroordelen is van groot belang. Vooral in crisissituaties waarin je moet kunnen vertrouwen op je ervaringen, ingesleten patronen en je vermogen om ad hoc de juiste beslissingen te kunnen nemen. Deze individuele competenties kan je trainen. 

De Politie, ScopicLabs en Faconex hebben daarom samen een “Profiling-training” ontwikkeld; spelers worden in VR ondergedompeld in echte praktijksituaties en kunnen de verhaallijn beïnvloeden door keuzes die ze moeten maken. Moeilijke, realistische en praktijkgerichte keuzes! Na de VR-beleving wordt individueel of in een groep onder leiding van een gecertificeerde gespreksleider op de ervaring gereflecteerd. Hier wordt de basis gelegd voor de benodigde bewustwording.

Want: ‘Waarom controleer ik de ene persoon wel en de andere niet? Waar zijn mijn keuzes op gebaseerd? En hoe ga ik ermee om als anderen uit mijn eigen ploeg in exact dezelfde VR simulatie totaal andere keuzes maken dan ik en meningen sterk verschillen? Nieuwe inzichten zorgen bij de ene voor blijdschap, bij de ander voor weerstand. Dit proces moet in groepsverband goed begeleid worden. Zeker in een werkcultuur waarin sterke meningen aanwezig zijn.

Interactieve VR werkt verrassend goed bij het opwekken van authentiek gedrag. Het is de perfecte katalysator voor een constructieve dialoog over de beleving. Ervaar onze evidence-based aanpak en krijg inzicht in hoe de Nederlandse en Belgische Politie te werk gaan. 

 

CBRN

 

Het interdepartementale Nationaal TrainingsCentrum CBRN in Vught is ontstaan vanuit een behoefte om een gespecialiseerd trainingscentrum te hebben op het gebied van Chemische, biologische, radiologische en nucleaire bedreigingen op Nederland. Hoewel het centrum al sinds 2016 trainingen faciliteert is de volledige inrichting nog niet ten einde. Als toevoeging op de al reeds bestaande realistische trainingsomgevingen wordt er hard gewerkt aan het ontwikkelen van trainingen die de bestaande behoefte moet gaan afdekken. Hiernaast wordt er momenteel de laatste hand gelegd aan een simulatie en trainingssysteem.

Het Simulatie trainingssysteem is een systeem waarin de wereld op het NTC en een digitale wereld in elkaar versmelten. Tijdens een training kan straks de trainee met behulp van een persoonlijk smartdevice gevolgd worden op het trainingscentrum, is hij instaat in de echte wereld de in de digitale wereld gesimuleerde chemische verbindingen te meten. Dit alles wordt vastgelegd op film en in een 3d-omgeving. Zelfs worden gesprekken gevoerd over de beschikbaar gestelde C2000 apparatuur en mobiele verbindingen opgeslagen. Hiermee is een observator/evaluator in staat om met behulp van deze data het gesprek aan te gaan over de door hem onderkende zaken om zodoende het goede te bestendigen en eventuele verbeterpunten door trainees te laten onderkennen.

Wij zien deelname aan de “workshop” als een kans voor OTO specialisten en in het bijzonder de mensen die digitale toepassingen helpen ontwikkelen uit alle kolommen om mee te denken over hoe wij het aangekochte systeem zo goed mogelijk kunnen inzetten om het personeel in het veiligheids- en spoedeisende hulp domein zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op een incident met gevaarlijke stoffen.

CBRN