Netage - Human factors versus Tech-oplossingen

WOE 12:30 - 13:00

Lezingenzaal Meldkamerplein

In het hulpverleningsdomein worden steeds meer digitale hulpmiddelen ingezet. Het doel van deze middelen om de hulpverleners van betere en bruikbaardere informatie te voorzien om zo de kwaliteit en effectiviteit van de hulpverlening te vergroten. Maar sluiten deze middelen aan bij hoe de mensen in dit proces waarnemen, begrijpen en beslissingen nemen?