Multi Intelligence Center

DON 11:00 - 11:30

Lezingenzaal Meldkamerplein

MIC heeft als doel om datadeling tussen hulpdiensten en (crisis)partners vorm te geven, om daarmee adequater, effectiever en veiliger te kunnen optreden. Daarnaast voorziet MIC tijdens de continu monitoring van de data in automatische alerteringen als er sprake is van afwijkende of alarmerende waarden in de data. De uitvoering kan in de vorm van de multi-platform app of het veelzijdige dashboard die mee-kleurt met de status van ingestelde grenswaarden. Volledig op maat voor de gebruiker, geen ballast, uiterst effectief. Met een gecertificeerde architectuur. Tijdens incidenten of crises zal MIC de beschikbare informatie verrijken en duiden, zodat de gebruiker de juiste informatie in de juiste proporties op het juiste moment krijgt aangeboden. Zowel in de acute fase van een incident of de bestrijdingsfase van een incident of crisis.

Daarnaast zet MIC AI in om informatie die in de koude organisatie is voorbereid, te kunnen gebruiken in de warme fase. Dit doen we door in te zetten op de ontwikkeling van dynamische draaiboeken – die digitaal meebewegen met de actuele situatie – in plaats van de verouderde systematiek van de crisisplannen. MIC is geen doorontwikkeling of verbetering van de huidige werkwijzen in het land, met MIC ontwikkelt zich een totaal nieuwe mogelijkheid voor een nieuwe standaard voor crisismanagement. Snel data omzetten naar nieuwe informatie; snel de juiste informatie kunnen delen; een samenwerking met publieke en private partners in het veiligheidsdomein; nieuwe mogelijkheden creëren; nieuwe technieken toepassen: allemaal zaken waar MIC zich op ontwikkelt.