Het Netwerk Digitale Simulaties, netwerkbijeenkomst

WOE 12:30 - 13:15

VR plein

U bent van harte welkom om deze netwerkbijeenkomst bij te wonen. Ook als u (nog) geen lid bent van het netwerk.

Tijdens de bijeenkomst wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rondom het thema digitale simulaties. Denk daarbij aan de Rijks Innovatie Community maar ook aan innovatie in relatie tot het werk van de veiligheidsprofessional. Ook zullen de organisatoren van de round tables u meenemen in wat u tijdens deze round tables kunt verwachten.

De netwerkbijeenkomst begint om 12.30 uur en zal om 13.15 uur afgerond worden.

Planning

12.30: Inloop NDS plenaire bijeenkomst

12.45: start plenaire bijeenkomst

Opening door de voorzitter NDS (Pauline Arts/Geert Glas): Welkom en ontwikkelingen (15 minuten)

De Rijks Innovatie Community (Kathleen Torrance) (15 minuten)

Innovatie en de veiligheidsprofessional (TNO, directie IKS) (15 minuten)

13.15: einde plenaire bijeenkomst