GlobalOps - Digitale technieken en grip op data

WOE 14:30 - 15:00

Lezingenzaal Meldkamerplein

In deze presentatie wordt ingegaan op het concept en de kracht van genetwerkte samenwerking en het hieraan gerelateerde informatievraagstuk. Vervolgens wordt een mogelijke oplossing gepresenteerd voor de vertrouwelijke uitwisseling tussen verschillende systemen in een dynamische omgeving op basis van informatiebroker technologie.

Onze maatschappij heeft behoeft aan integrale veiligheid. Of het nu gaat om water, milieu, rampen of terrorisme, de burger verwacht dat overheden, semioverheden, maar ook private partijen in het veiligheidsdomein, hierop zijn voorbereid. Een incident, calamiteit of ramp komt nooit alleen. Daarom moeten de verschillende partijen die hierin een rol spelen, voorbereid zijn op samenwerking. Dat betekent ook dat zij in staat moeten zijn om, al dan niet tijdkritische, informatie met elkaar te kunnen delen.

Samenwerking in dynamische operaties vereist een gemeenschappelijk situatiebeeld en onderlinge afstemming en coördinatie. De belangrijkste randvoorwaarde is dat organisaties informatie kunnen (en willen) delen. Dit vraagt om technologie die informatie-uitwisseling mogelijk maakt, waarbij ook rekening wordt gehouden met vertrouwelijkheid en gegevensbescherming.

In het veiligheidsdomein zijn vele verschillende informatiesystemen in gebruik voor ondersteuning van operationele acties. Bij het ontwerp hiervan is veelal vooral gekeken naar functionaliteit en niet of minder naar interoperabiliteit. De uitdaging is dan om naadloos informatie (data en beelden) uit te kunnen wisselen tussen deze systemen.

Vooral tijdens (gezamenlijke) operaties kan de informatiebehoefte sterk variëren. Ook de vertrouwelijkheid ervan kan variëren. De gecombineerde informatiesystemen moeten dit kunnen ondersteunen.

Organisaties zijn verantwoordelijk voor hun informatie en voor het delen ervan. Bij het koppelen van systemen binnen een organisaties of tussen organisaties is er een behoefte aan behoud van autonomie. Een koppeling is een ‘brug’ met aan beide kanten beheer op welke informatie op welke manier wel of niet gedeeld wordt. Op basis van informatie-contracten en (opgebouwd) wederzijds vertrouwen kan een brug pragmatische ingericht worden.

De informatie-uitwisseling tussen verschillende bronnen en systemen kan worden gerealiseerd met een middleware oplossing op basis van een informatiebroker. Deze oplossing moet dan van meet af aan ingericht zijn om het veilig delen van tijdkritische informatie en streams, en het dynamisch wijzigen van autorisaties te kunnen realiseren.