Drone demo Rijkswaterstaat

WOE 13:00 - 13:30

Demoterrein 1

Een drone en de daarbij behorende sensoren zijn slechts een stukje gereedschap om data te verzamelen. Wil deze data van toegevoegde waarde zijn voor RWS bij het afhandelen van incidenten dan moet deze zo snel en effectief mogelijk gedeeld kunnen worden met belanghebbenden zoals officieren van dienst en verkeerscentrales en -posten. Zodat er tijdig adequate maatregelen kunnen worden getroffen.

Als Droneteam RWS willen we aan het publiek laten zien welke beelden we kunnen genereren (RGB, infrarood, zoomcapaciteit etc.) maar daarnaast inzoomen op het data delen via onze rapid respons multimedia kit (RMK).

Met de RMK kunnen wij in ieder deel van Nederland inkomende live beelden vanuit de drone, of andere bronnen, met minimale vertraging delen met de belanghebbenden.

Tijdens de demo tonen we eerst op het grote scherm en op het meldkamerplein de beelden vanuit de drone. Daarna verplaatsen we de aandacht naar de RMK. De werking ervan wordt live gedemonstreerd en getoond op het grote scherm (of waar men maar wil). Geïnteresseerden kunnen stap voor stap zien hoe wij live beelden stream en foto’s verwerken in een geografisch informatiesysteem (GIS). Afsluitend zullen we QR-code delen met het publiek waarmee ze met een eigen device live kunnen meekijken vanuit de drone.

Een interessante demo voor hulpverleners die behoefte hebben aan het snel en effectief delen van data om zo een beter beeld te kunnen vormen van een incident.

Drone Rijkswaterstaat