V&VN

V&VN

V&VN Ambulancezorg (V&VN AZ) is de beroepsvereniging die zich individueel en collectief inzet voor professionals in de ambulancezorg op het niveau van kwaliteit van zorgverlening en vakinhoud.

De ambulancezorg is een belangrijke spil in de acute zorg. Of je nu op de meldkamer zit of op weg bent met de ambulance, van jou wordt voortdurend een grote alertheid, creativiteit én passie gevraagd. V&VN Ambulancezorg wil een bindende factor zijn voor alle betrokkenen bij de ambulancezorg. Zo kunnen we de kwaliteit van de zorg, de arbeidsomstandigheden en de tevredenheid van de medewerkers verbeteren. 

Als lid van V&VN Ambulancezorg kun je bij ons terecht voor informatie en advies. We werken aan een aanscherping van de beroepsprofielen en het vernieuwen van de opleidingsstructuur. Belangrijk is een grotere effectiviteit en efficiency van onze inzet in de keten van acute zorg. We onderhouden nauwe contacten met de belangrijke spelers in de acute zorg, ook in het buitenland. Via bij en nascholing, themabijeenkomsten en ons eigen vakblad blijf je goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. 

Sluit je aan bij V&VN Ambulancezorg! Samen bouwen we aan betere acute zorg, die óók goed is voor jou als professional.