Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers

Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers

De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) kent een drietal doelstellingen.

1. Bijdragen aan ontwikkeling van het vak van Brandweer Vrijwilliger.

2. Behoud vrijwilligerschap als onmisbare vorm van burgerbetrokkenheid.

3. Belangenbehartiging bij rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.