SafetyCT

http://safetyct.nl

Standnr: E217

SafetyCT

SafetyCT is sinds het ontstaan van GMS en C2000 actief binnen de 112-meldkamers. Momenteel begeleiden onze mensen de samenvoegingen van diverse meldkamers, de aansluiting op de LMS omgeving, functioneel GMS beheer en zijn wij betrokken bij landelijke standaarden en strategische projecten. Daarnaast levert SafetyCT centralisten en verzorgt opleidingen voor centralisten en functioneel beheerders.

SafetyCT levert en ondersteunt een groot aantal softwareoplossingen voor meldkamers, en veiligheidsregio’s. Het gaat onder meer om systemen voor navigatie, dekkings- en inzetplannen, digitale bereikbaarheidskaarten, materieel spreidingsplan, dynamisch alarmeren, onze voertuigviewer Safety Maps Next Gen met mobiele operationele informatie, LCMS Plot, Geo magazijnen/ warehouses en restdekking.

SafetyCT levert niet alleen de software, maar ook de bijpassende service en de integratie met uw bestaande omgeving. Er is veel aandacht voor de synergie en informatie-uitwisseling tussen meldkamer en operatie, zodat hulpverleners in de warme fase altijd kunnen rekenen op juiste en relevante informatie.

Tenslotte zijn veel van onze medewerkers zelf actief binnen de brandweer. Van chauffeur tot postcommandant. Door deze praktijk ervaring weten wij exact welke informatie wanneer en op welke manier naar de mensen gebracht moet worden om incidenten snel, veilig en effectief te bestrijden.