Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is één van de uitvoeringsorganisaties van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. We willen leven in een land dat beschermd is tegen overstromingen. Een land waar voldoende groen is, en voldoende schoon water. Een land waar we vlot en veilig van A naar B kunnen.

Verkeer- en Watermanagement (VWM) is een landelijk organisatieonderdeel van Rijkswaterstaat waarin het verkeersmanagement op de (vaar)weg en het watermanagement worden gebundeld. Dankzij onze 1.200 medewerkers in het veld zijn we 24 uur per dag aanwezig in het hele land. Maar liefst 450 medewerkers op kantoor ondersteunen het dagelijkse werk; zij dragen onder andere bij aan;

  • Bevorderen doorstroming en veiligheid op de rijkswegen
  • Een efficiënte file aanpak
  • Incidentmanagement bij pech en ongevallen
  • Gladheidsbestrijding
  • Crisismanagement
  • Watermanagement bij droogte en hoog water
  • Scheepvaartmanagement, waaronder bedienen bruggen, sluizen en stuwen

Daarmee zorgt VWM 24 uur per dag voor betrouwbaar waterbeheer en vlot en veilig verkeer over weg en water.