NATER Gas & Vloeistofsystemen b.v.

NATER Gas & Vloeistofsystemen b.v.

Q-Fog - Q1 mobiele watermist - compleet functionele automatische brandbestrijding installatie
De Q-Fog Q1 mobiele watermist is in eerste instantie ontworpen om personen met een onvermijdelijk verhoogd risico op brand, zoals oudere en zieke rokers en mensen met ervaring met brand of pyromanie, en hun verzorgers en buren, in hun verblijfsruimte, overleving te kunnen bieden óók bij een gedwongen verblijf in de brandruimte.
Gelijkwaardige toepassingen:
Inmiddels is de compacte Q-Fog mobiele watermist welke zeer effectieve brandbestrijding met minimale nevenschade geeft al veelvuldig door vergunningverleners in diverse veiligheidsregio’s geaccepteerd als gelijkwaardige oplossing bij diverse bouwkundige en organisatorische brandveiligheidsvraagstukken.
Met de Q-Fog kunnen knelpunten in de brandveiligheidsvoorschriften worden gecompenseerd zoalsonvoldoende WBDBO, onvoldoende rookdichtheid, onvoldoende bescherming van de vluchtweg,onvoldoende beschikbaarheid van slaapwachten etc., etc.

Watermist Q-Fog