LEVF

LEVF

Een crisis vereist crisisbestendige hulpverleners en een leiding die stevige veerkracht heeft om de crisis het hoofd te bieden.

Juist op het vlak van mentale veerkracht is veel winst te behalen bij gevallen waarin een beroep wordt gedaan op de stressbestendigheid van de hulpverlener en leiding.

Wij zijn LEVF, een innovatief bedrijf met een eigen kijk op veranderprocessen en het bereiken van een optimale veerkracht in mens en organisatie. Wij zijn in staat om de veerkracht van uw medewerkers te meten en te interveniëren waar de druk op dat moment (te) hoog is. Wij zijn tevens in staat om uw organisatie door te lichten en samen met u een plan van aanpak te schrijven om de veerkracht te versterken.

Een hogere mentale veerkracht leidt tot betere prestaties, meer innovatie, groter commitment, hogere stressbestendigheid, minder ziekteverzuim en een hoger mate van welbevinden.

Onze aanpak kenmerkt zich door een groei van binnenuit ipv een druk van buitenaf. We werken samen met de organisatie om de kracht en talenten van de medewerkers in de organisatie naar boven te halen. Hierdoor is samenwerken aan verandering leuk en betrekkelijk eenvoudig.

Ook kunnen wij een na-meting verrichten waardoor u de resultaten daadwerkelijk inzichtelijk krijgt.

Met le(v)f samenwerken aan een veerkrachtige organisatie voor een daadkrachtige crisisbeheersing. Graag tot ziens bij onze LEVF stand (E9).