Grip5

Grip5

Future proof en realistisch opleiden

Blended leertrajecten, hybride onderwijs & online didactiek dragen bij aan toekomstgericht onderwijs bij tactisch - medische opleidingen. Maar authentieke praktijksituaties verweven in het curriculum van de opleiding, zorgt voor het beklijven van de theorie. Een realistisch bijna echte traumaverwonding, gespeelt door een trauma-acteur, die ook nog eens alle kennis heeft van de geldende medische protocollen: dan komt de theorie pas écht tot leven.

Onder druk en stress omgehangen rennend door het bos, over de heide, of ergens op een geheime plaats in Nederland en dan na een groot incident met veel slachtoffers ineens schakelen van een gesminkte gewonde collega naar een realistisch gegrimeerde trauma-acteur, die geen bekend gezicht heeft, maar iemand van vlees, bloed én met echte gevoelens, die aangeraakt moet worden én die reageert op iedere handeling die jij doet. Tja, dat is voor sommigen toch écht best wel een dingetje…”

De leertrajecten verkorten en worden intensiever, het onderwijs wordt innovatiever, maar het learning by doing is toch andere koek. Want wanneer je ineens vanuit je boek in de praktijk moet gaan handelen, onder druk, onder andere omstandigheden, met andere middelen of soms geen, dan dien je terug te vallen op jouw eigen natuurlijk gedrag en de aangeleerde kennis.

Al zo’n 10 jaar levert Grip5 alle (trauma)acteurs bij tactisch - medische opleidingen en trainingen binnen Defensie, maar ook bij Politie, Brandweer en Ambulancediensten. Grip5 is continue in contact met grimeleveranciers en grimeurs vanuit de filmwereld. Hierdoor zijn zij op de hoogte van de laatste materialen en kunnen daardoor niet alleen realistische verwondingen leveren, maar ook op maat geleverde fantomen. Hechten wordt niet meer gedaan op kipfilets, maar op geprepareerde siliconen huid op een arm of been van de trauma-acteur, die vervolgens dan ook direct reageert op de behandelaar.

Dat het praktijkdeel binnen de opleiding en oefeningen ook leuk moet zijn is een feit. Want juist deze momenten zijn er om fouten te maken! Veel contact met instructeurs en aanvragers zorgt ervoor dat het leerdoel bekend is en op basis daarvan schrijven wij scenario’s, casuisitieken, organiseren de juiste trainingsomgeving en informeren wij alle instructeurs en acteurs in om een zo goed mogelijke en uitdagende training neer te zetten. En of dat nou voor een EHBO/ZHKH opleiding of voor de BSB of NSOCM is, Grip5 draait zijn hand er niet voor om.

Goede voorbereiding is noodzakelijk!

De Grip5 TGB (Terrorisme Gevolg Bestrijding) opleiding is gericht is op de primaire pre-hospitale zorg (MARCH) aan slachtoffers bij incidenten door aanslagen en terrorisme. Onze instructeurs brengen je naar het punt waar je teruggeworpen wordt op je kennis. Opleiden, trainen, ervaren, oefenen en leren in een realistische leeromgeving waar je fouten kan en mag maken. Zo zorg je voor een duurzaam succes en resultaat.

Grip5 TGB SKILLSLAB

Een combinatie van visueel en interactieve opleiding/trainingen/oefeningen waarbij deelnemers meer zelf aan het roer staan. Realistisch trainen in een veilige omgeving. Lichteffecten, rook, geluid en trauma-acteurs zorgen ervoor dat er in een nagebootste realistische situatie geoefend en getraind kan worden, net zoals je dat tijdens een crisis ook zou moeten doen. Ervaring leert ons, dat door onze manier van realistisch trainen, de lesstof veel beter en sneller beklijft en daardoor in een stress-situatie gemakkelijker toepasbaar wordt. Want, als je weet waarom je bepaalde handelingen bij een incident gaat uitvoeren, dan wordt het structureren van de handelingen en de volgorde hierin een logisch geheel. De Grip5 TGB Skillslab kan op iedere locatie uitgezet worden.

Train as you fight

Grip5 organiseert een breed pakket praktijktrainingen om de kennis en vaardigheden van hulpverlenend personeel verder te ontwikkelen. Met reële en herkenbare incidentsituaties en scenario’s. De trainingen kunnen op locatie worden verzorgd, maar ook op oefencentra. Grip5 werkt bij de organisatie van trainingen samen met diverse oefencentra in Nederland. Dankzij deze partnerschappen is het mogelijk uiteenlopende incidentscenario’s en specialistische hulpverleningstaken op elke gewenste schaal praktisch/tactisch/medisch te trainen in een realistische omgeving.

Are you prepared?