Firecom Monitor

Firecom Monitor

U schaft een oproepsysteem aan om bijvoorbeeld uw BHV organisatie of bedrijfsbrandweer op een snelle manier te kunnen alarmeren. Het door u aangeschafte oproepsysteem werkt zonder internet of stroom waardoor deze volledig zelfstandig functioneert. We zien in de praktijk terug dat oproepsystemen (ook wel PZI installaties) zelden falen. Echter is het nooit mogelijk om hier 100% zekerheid over te geven. De huidige techniek maakte het tot nu toe niet mogelijk om hier een continu controle op te zetten. Firecom gaat daar verandering in brengen door de introductie van de Firecom monitor, omdat wij onze klanten deze 100% zekerheid wel willen geven.