Federatie Dierenambulances Nederland

https://www.fdn.nl

Standnr: E18

Federatie Dierenambulances Nederland

Het samenwerkingsproject met Rijkswaterstaat heeft als doel om Dierenambulances (DA) op een veilige en uniforme wijze kunnen laten werken op het hoofdwegennet bij incidenten met dieren. Binnen elke VR is een aantal DA's werkzaam met ieder haar eigen werkgebied. Per VR(s) zijn 2 trainers opgeleid door RWS middels de vernieuwde train-de-trainer opleiding. Na de positief afgeronde entreetoets verzorgen zij de praktijkopleiding van alle DA's in hun VR(s). De trainer is de ambassadeur van het hele project en heeft in deze een voorbeeldfunctie.

Ook is de noodzaak gevoeld om de kwaliteit van hulpverlening door de DA's tijdens grootschalige incidenten en crisissituaties op een hoger plan te brengen. Daarom is de FDN met de Dierenbescherming bezig met het kwaliteitsproject "Dierenhulp in de Veiligheidsregio in geval van grootschalige incidenten" en heeft als doel om medewerkers te trainen in de te volgen procedures.