CWS Workwear

CWS Workwear

CWS is de grootste specialist op het gebied van (beschermende) duurzame werkkleding en het professionele onderhoud hiervan. Met onze duurzame oplossingen dragen we bij aan een gezondere en veiligere toekomst. 

Wij bieden nu ook een totaalservice aan met reiniging op basis van vloeibare koolstofdioxide (LCO2).  Voor werknemers die in aanraking komen met gevaarlijke stoffen is het belangrijk dat de interventiepakken volledig gedecontamineerd worden. Het wasproces met LCO2 zorgt voor aanzienlijk hogere decontaminatiewaarden. Deze nieuwe reinigingsmethode verwijdert 100% van de PAK’s (polyaromatische koolstoffen); een veel beter resultaat dan bij wassen met water.

Het LCO2-reinigingsproces draagt zodoende bij aan een gezondere werksituatie voor de drager van de kleding, de kleding gaat langer mee en het is een duurzaam proces.