Cooperatie GlobalOps u.a.

http://globalops.nl

Standnr: E205

Cooperatie GlobalOps u.a.

GlobalOps is een coöperatie waarin innovatie professionals de krachten bundelen om samen met u de maatschappij veiliger en leefbaarder te maken.

Onze kennis en ervaring in het veiligheidsdomein zetten we in bij de ontwikkeling van operationele concepten en technologische producten voor de opsporing en handhaving én voor meldkamers en operationele centra.

Burgers, overheid en private partijen werken met als doel een veilige samenleving, vaak samen. GlobalOps ondersteunt deze initiatieven door de informatie-uitwisseling voor haar rekening te nemen en technologische oplossingen te bieden om operationele processen te verbeteren.

De professionals van GlobalOps hebben ruime ervaring met de introductie en implementatie van genetwerkte vormen van samenwerken en de informatisering hiervan o.a. bij politie, defensie en private beveiligingsdiensten.