CFBT-NL BV

https://www.cfbt-nl.com

Standnr: E100 en B38

CFBT-NL BV

We zijn een jong en dynamisch bedrijf, dat zich al jaren richt op het trainen van operationele brandweerprofessionals. Gebleken is dat wij met onze trainingen hen een handelingsperspectief bieden waardoor zij bekwaam zijn in het veilig en doeltreffend bestrijden van branden in diverse type gebouwen. Daar zit ook onze drive, wij willen dat operationeel brandweerprofessionals veilig en doeltreffend in zeer complexe situaties kunnen werken.  

We beschikken over een groot internationaal netwerk van brandweerexperts. Samen met hen zijn wij in staat om de meest recente kennis en vaardigheden over de bestrijding van gebouwbranden te verwerken in onze programma’s. Deze sluiten naadloos aan op wat de operationeel brandweerprofessional wordt aangeleerd in zijn opleiding.  

Elk programma dat we maken is tot in detail afgestemd met onze opdrachtgever en wordt flexibel door ons uitgevoerd. Dat vergroot de effectiviteit en kwaliteit van onze dienstverlening.

Onze trainingsmethode is gebaseerd op het principe dat technieken altijd aan een inzettactiek zijn verbonden. Met onze ervaring zijn wij in staat om de diversiteit aan omstandigheden waarmee de brandweer ‘op straat’ mee te maken kan krijgen in onze programma’s aan bod komen.  

Als expert in het overbrengen van zowel basis- kennis als aanvullende en verdiepte kennis over gebouwbrandbestrijding wordt CFBT-NL steeds uitgedaagd na te denken over nieuwe en effec- tieve leervormen.

Hiervoor hebben wij een Brandweer SKILLSLAB ontwikkeld. Een uitdagende omgeving waar geleerd en beoefend kan worden, van adembescherming, basisprincipes, commandovoering tot energie­ transitie en straalpijpvoering. Verschillende game­ vormen en o.a. Virtual Reality zijn samengevoegd om de deelnemer te prikkelen om zelf te leren.

Het rendement van onze programma's zijn hoog; maatwerk tijdens het ontwerp van een training en flexibiliteit tijdens de uitvoering staan hoog in ons vaandel.